24 jul. 2014

Lingerie alert | Fleur Du Mal

Lingerie is one of my favorite things in the world, it's delicate, it's girly and feminine. It has lace, and sheer fabrics and pink. How can a girl not love lingerie? Yes it is often expensive and unpractical, but it's worth is.

Ik ben dol op lingerie, het is elegant, meisjes achtig, vrouwelijk, het heeft kant en lichte stofjes en roze. Hoe kan een vrouw niet van lingerie houden? Ja ok√© het is vaak verschrikkelijk duur en onhandig, maar je moet er toch iets voor over hebben.


22 jul. 2014

PAI bracelets

I met 2 guys at a festival in Amsterdam, whom sold nice bracelets and my sisters bought two of them. A couple of days after the festival I went on a boat trip on the canals of Amsterdam with a friend from college. By chance we met the two guys again. I spoke with them and they told me their wonderful story: They went backpacking through Asia, and while they were tracking through the north of Thailand, they arrived in a charming little hippie village called "Pai".
During a walk through the local market, they ran into a young street artist who created beautiful bracelets. The boys decided to share some of the magic of Pai and to support the local community in the process of the bracelets, by selling them in the Netherlands and online.
All of the bracelets are handcrafted and locally sourced in Pai. And by wearing the bracelets, you support the need to advance education and economic opportunity for children in Thailand.
You can read their whole story by clicking here.

Toen ik op het Nomads festival was in Amsterdam ontmoette ik 2 jongens die armbandjes verkochten. Mijn zussen kochten 2 armbandjes en verder heb ik niet meer met deze mannen gesproken.
Maar, twee dagen later ging ik met een vriendin van mijn studie varen over de grachten van Amsterdam en bij toeval waren de jongens, die ik ontmoet had op het festival, ook op de boot. Ik heb met ze gepraat en ze vertelde mij hun prachtige verhaal: Ze gingen backpacken in Asia. Toen ze door noord Thailand aan het reizen waren kwamen ze in een schattig klein hippie dorpje gemaand "Pai".
Toen ze over de lokale markt liepen zagen ze een jonge straat artiest die prachtige armbandjes maakte. De Nederlandse jongens besloten een beetje van de magie van Pai te delen door het ondersteunen van de lokale gemeenschap in het proces van de armbandjes.
Alle armbanden zijn handgemaakt en lokaal geproduceerde in Pai. Door het dragen van de armbanden, ondersteund u de noodzaak van onderwijs en economische kansen voor kinderen in Thailand.
Je kan het hele verhaal lezen door hier te klikken


20 jul. 2014

MBFWA Day3 | Tony Cohens' 50 shades of blue


Sunday Tony Cohen presented his ss15 collection.

And to be completely honest, I did not know him or his brand before! What a shame what a shame, because this is something I want to see year after year after year.

Zondag presenteerde Tony Cohen zijn ss15 collectie.

Om even op te biechten, ik kende noch Tony Cohen noch zijn merk! En ik schaam me diep, want wat was dit prachtig, dit wil ik elk jaar wel zien.  

18 jul. 2014

MBFWA Day 2 | By Brown


Models fresh out the sea, wet hair blue eyes, dresses like shells. 
We loved RESTLESS SYMMETRY. It's clearly a starting designer collection, but with a lot of promise, we can't wait to see how this experimental brand will develop.

Modellen die er uitzagen alsof ze net uit de zee kwamen, nat haar, blauwe ogen, jurken als schelpen.
We waren erg weg van RESTLESS SYMMETRY. Het is duidelijk dat het een collectie is van een beginnende ontwerpen, maar het beloofd veel voor de toekomst, we kunne niet wachten hoe dit experimentele merk zich zal gaan ontwikkelen.