31 okt. 2014

Lingerie Illustrations
One of the most rewarding things to do on a lazy day is drawing lingerie. Just because it is so pretty!

Een van de leukste dingen om te doen op een vrije dag is lingerie tekenen. Gewoon omdat lingerie zo mooi is!

28 okt. 2014

reversed photoshopping

I noticed how many of you complain about models being too thin, about the demands for women that are so high. You can see how alive this subject is in songs like all about that bass by Meghan Trainor. 
One of the main sources of this ideal body image is the fashion industry.
Runway models are so thin, almost all of them look very unhealthy. And please stop complaining about 'natural thin' because these models aren't they live under very very strict rules by there agencies, it's not the natural shape of their bodies. 

Het is me opgevallen hoe veel van jullie het verkeerd vinden dat modellen zo dun zijn, dat de eisen voor vrouwen zo hoog zijn. Je kan zien hoe levend dit onderwerp is in liedjes als All about that base van Meghan Trainor. De bron van dit belachelijke lichaamsideaal is de mode wereld.
De modellen op de catwalk zijn zo dun, ze zien er vrijwel allemaal erg ongezond uit. En alsjeblieft hou op over dat 'modellen gewoon natuurlijk dun zijn' want dat is niet zo, ze leven onder erg strengen regels van hun modellenbureaus, het is niet de natuurlijk vorm van hun lichaam.

Lanvin fw 2014

24 okt. 2014

FS agency Press day


Yesterday we went to the press day of FS agency, and we had a lovely time. We ate a lot of scones, drank a lot of tea and discovered a lot of new brands that will most certainly turn up on the blog. 

Gisteren waren we op de pers dag van FS agency, we hebben een heleboek scones gegeten, thee gedronken en prachtige merken ontdekt die jullie zeker terug gaan zien op de blog.

22 okt. 2014

HAIRDO || bobby pins


I saw this hairdo on the internet, and I felt in love. It's stylish, cool and very simple!

Ik zag deze 'hairdo' op het internet voorbij komen en vond het meteen geweldig. Het is stijlvol, cool en heeeeel makkelijk!